Archív tartalom (2007)

 ToMBaRTaL minimáldezájn

:: Bartal Tamás András :: ideiglenes weboldal ::

Akadálymentes weboldalak

Az akadálymentes weboldalak készítéséről az elmúlt évekig viszonylag keveset lehetett hallani. A témával foglalkozó nonprofit szervezetek és magánszemélyek erőfeszítéseinek köszönhetően azonban egyre inkább figyelmet kap, mind a magánszektorban, mind pedig a kormányzati szférában. Az akadálymentesítés azonban, a kibontakozó kedvező folyamatok ellenére, a website-ok tervezésénél és megvalósításakor számba vett szempontok közül továbbra is a kevésbé hangsúlyosak közé tartozik. A web accessibility célja, hogy a lehető legszélesebb közönség részére elérhetővé váljék egy adott website. A website-tulajdonosok szempontjából tehát ezek az erőfeszítések tisztán üzleti célt szolgálnak: minél többen érik el az általuk szolgáltatott tartalmat, annál jobb.

Általános elv, hogy a tartalom kettőzése (szegregált "vakbarát változat") kerülendő: azt kell elérni, hogy a weboldalainkat minden felhasználó ugyanúgy használhassa. Egy akadálymentes website létrehozása tehát mindössze annyiból állna, hogy a hozzáférhetőséget korlátozó tényezőket megszüntetjük — azonban a régi rossz szokásoktól néha nehéz eltérni.

Amikor az accessibility szóba kerül, legtöbbször a testi fogyatékosokra gondolunk, azonban ennél szélesebb az a csoport, melynek igényeit az akadálymentes oldalak készítésekor figyelembe kell vennünk. A web fejlődése folyamán volt olyan időszak, amikor a különböző gyártók által készített webböngészők eltérő módon (vagy hibásan, esetleg egyáltalán nem) jelenítettek meg web tartalmakat, így végeredményben a potenciális közönség egy részének valós "accessibility" problémát jelentettek. Ezért az első fontos lépés a webes szabványokban testet öltött közmegegyezés volt — ma már ezeknek a szabványoknak (HTML, XHTML, CSS) illik megfelelnünk, amikor website-ot készítünk, hogy az a legtöbb böngészővel, és így a lehető legszélesebb közönség számára elérhető legyen.

Bár ezek a csoportok egyenként nem nagy létszámúak, és külön-külön esetleg nem generálnak jelentős látogatottságot, azonban együtt már nem elhanyagolható csoportot alkotnak, és egy közepes forgalmú website-on már számottevő lehet azoknak a száma, akik azért választják a konkurenciát (vagy tesznek panaszt egy állami szerv weboldala esetében), mert az oldal tartalmához nem férnek hozzá.
 

Egy akadálymentes website pozitív hatásai:

Egy nem-accessible website negatív hatásai:

A jövőben várhatóan egyre több szervezet igényli majd, hogy website-ja akadálymentes legyen. A kormányzati, egészségügyi és oktatási portáloktól elvárható, hogy megfeleljenek az akadálymentes oldalakra vonatkozó ajánlásoknak (jellemzően WAI-AA). Alapelvként megfogalmazható: törekedni kell arra, hogy az átlagos felhasználók számára készült oldalakat a gyengénlátók, ill. egyéb fogyatékossággal bírók is ugyanúgy használhassák, azaz kerüljük az "ugrás az akadálymentes változatra" szemléletet. Amennyiben azonban ez nem lehetséges (komplex tartalom miatt, vagy a weboldal tulajdonosának kifejezett kérésére), készítsünk olyan alternatív megjelenést, amely az eredeti tartalmat hiány nélkül visszaadja. Sokszor éppen az ilyen "vakbarát" változatok lecsupaszított volta miatt nem használják őket a vakok és gyengénlátók.

Gyors tippek

W3C WAI

A WAI (Web Accessibility Initiative), a W3C accessibility munkacsoportja fogalmazta meg a konzorcium akadálymentes webtartalomra vonatkozó ajánlásait (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines), mely az alábbi fő koncepciókat tartalmazza:

Ezek az elvek checkpoint-okban öltenek testet, az egyes checkpoint-okat fontossági szintekre sorolták be. Három prioritási szintet állapítottak meg:

Level 1 (A)
A webes tartalom fejlesztőjének meg kell felelnie ezen követelményeknek, máskülönben egy vagy több érintett társadalmi csoport nem tud hozzáférni a közzétett tartalomhoz. Az első prioritási szintű checkpoint-ok teljesítése szükséges ahhoz, hogy egyes felhasználói csoportok egyáltalán használni tudjanak egy adott webes dokumentumot.

Level 2 (AA)
A webes tartalom fejlesztőjének ajánlott teljesítenie ezen követelményeket, máskülönben egy vagy több érintett társadalmi csoport nehezen tud hozzáférni a közzétett tartalomhoz. A második prioritási szintű checkpoint-ok teljesítése a hozzáférést nehezítő jelentős akadályokat szüntet meg.

Level 3 (AAA)
A webes tartalom fejlesztőjének teljesítenie lehet ezen követelményeket, hogy egy vagy több érintett társadalmi csoport könnyebben férhessen hozzá a közzétett tartalomhoz. A harmadik prioritási szintű checkpoint-ok teljesítése javítja a webes dokumentumok elérhetőségét.

A weboldalak akadálymentesítéséhez részletes útmutató és checklist található a WAI honlapján.
 

US Section 508

Az amerikai esélyegyenlőségi törvény (US Rehabilitation Act) 508. szakasza az amerikai kormányzati szervektől megköveteli, hogy

Az S.508 ajánlásai a WAI-nál megengedőbbek, de a fő elvek hasonlóak. Tehát ha megcélozzuk a WAI-AA szintet, az amerikai szabványnak is meg tudunk felelni.

{ S.508 még kiegészítendő }

Ellenőrző eszközök

HTML online validator: http://validator.w3.org/
CSS online validator: http://jigsaw.w3.org/css-validator/
Accessibility validátorok:
   Watchfire WebXAct: http://webxact.watchfire.com/,
   HiSoftware Web-based Site Tester: http://www.hisoftware.com/accmonitorsitetest/

Firefox extension-ök:
   HTML és accessibility validátor: https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=249
   Screen reader emulator: https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=402

Internet Explorer:
   AIS Web Accessibility Toolbar: http://www.nils.org.au/ais/web/resources/toolbar/index.html
 

Linkek

Általános ismertetők, leírások

University of Minnesota - Web Design References - Accessibility,
http://www.usability.gov/accessibility/.

Az Accessibility kategória a Dmoz.org katalógusában
Web accessibility links and resources,
How people with disabilites use the web,
Thirty-Something (Million): Should They Be Exceptions?

How can I make my web site more accessible?

Tried surfing the web with your eyes closed?
An introduction to accessible web design.
Accessible and attractive websites.
Paramedia.hu/.

A KIETB 19. számú ajánlása.

WAI

http://www.w3.org/WAI/,
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/,
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT-TECHS/,
http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist.html,
Business Benefits of Accessible Web Design.

S.508

http://www.section508.gov/,
http://www.access-board.gov/508.htm,
http://www.section508.gov/index.cfm?FuseAction=Content&ID=12.